LULİN KUYRUKLU YILDIZI....GELDİ GEÇTİ AMA...!!!

 

http://img1.loadtr.com/b-430988-Kuyruklu_Y%C4%B1ld%C4%B1z_Resimleri.jpg
LULİN KUYRUKLU YILDIZI, HZ MEHDİ ve SEL FELAKETİLULİN KUYRUKLU YILDIZI ŞUBAT 2009'DA GÖZLENDİ!..

Peygamberimizin hadislerinden yararlanarak ahir zaman hakkında Mektubat adlı eserinde bazı açıklamalar yapan İmamı Rabbani, Şubat 2009'da gözlenen bu kuyruklu yıldızın çıkışını yüzyıllar öncesinden bizlere bildirmiştir. Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin bir bir gerçekleşmeye başladığı günümüzde meydana gelen bu alamet çok dikkat çekicidir ve büyük ilgi toplamıştır.

İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisinde haber verdiği ve ahir zamanda zuhur edecek olan iki başlı, Batıdan doğuya doğru (diğer kuyruklu yıldızların hareket yönünün tersi yönde hareket eden) bir kuyruklu yıldızdan bahsetmektedir. Bu yıldız 2009 yılında dünyanın yakınından geçmiş olan Lulin kuyruklu yıldızı’dır. Bilim adamları bu yıldızın bir daha ancak 1000 yıl sonra dünyanın yakınından geçebileceğini söylemektedirler.

forum.vatan.tc Lulin hakkında daha ayrıntılı bilgi için:
http://www.vatan.tc/lulin-kuyrukluyildizi-24-subatta-gozlenecek/


Ayrıca yine bir başka kaynaktaki hadise göre:

forum.vatan.tc Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.
(Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)


Hadiste bahsedilen yıldız, 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen “Lulin” kuyrukluyıldızıdır ve yağmurların bu kuyrukluyıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi, 2009’un Mart ayında Türkiye’nin muhtelif illerinde yoğun yağmurlar görülmüş, hatta birçok ilde hasar meydana gelmiştir. Örneğin Dim Barajı’nın kapakları aşırı doluluktan kırılmış ve binlerce insan evlerinden tahliye edilmişlerdir.

Halen de Türkiye'nin pek çok bölgesinde yoğun yağmur yağmakta, hatta insanların yağmurların durması için dua ettiklerine ve yağmurların artması nedeniyle barajların dolduğuna ve kapaklarının açılacağına dair basında haberler yer almaktadır. En son 2009 Eylül ayında yaşanan sel felaketi de bu hadisteki ifadeleri doğrular niteliktedir.

Ayrıca yine hadiste buyurulduğu üzere, 2009 yılından önceki 3 yıl (2006,2007 ve 2008) kurak geçen yıllardır. Öyle kuraklık ki, ilk defa baraj seviyeleri hiç gelmediği seviyelere kadar gelmiştir. Özellikle istanbul ve ankarada büyük su kesintileri olmuş ve halk büyük sıkıntılar çekmiştir. Bu durum da yine hadisin belirttiği gibi bu yıllara işaret ediyor olabilir.

En doğrusunu Allah bilir!..
 

 Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !